Červenec 2011

Rasy Tamborie

11. července 2011 v 12:05 | Celadrius |  LARP Tamboria
Ve světě Tamborce žije obrovské množství ras. Vůbec nikdo nezná všechny natož aby věděl, kolik jich je. Popsány jsou zde jen rasy, které se hojně vyskytují na území hry, na Novém kontinentě.
hráči by neměli mít možnost hrát za jiné rasy. Ale během hry mohou klidně další potkat.

Lidé:
- Herně:
Vzhledem a jménem obyčejný tamborijský člověk připomíná kohokoli z nás, tudíž není důvod, proč je nějak dlouze popisovat.
Není známo, zda se tato rasa vyskytuje na celé Tamborii, ale na Starém i Novém kontinentě je to jedna z dominantních ras. Jsou schopni se učit téměř cokoli a mají k tomu i mnoho příležitostí.
Lidé se často a rádi sdružují do velkých měst, jelikož to bývají společenská stvoření. Ale nalezneme i mnoho lidských vesnic, nějak se území kolonizovat musí.
Lidé málokdy žijí ve společenstvích, kde nezastupují většinu, ale i to se může stát.
Většina lidí na Tamborii přemýšlí jen o tom, jak by se vyhnuli těžké práci nebo jak by si jí co nejvíce usnadnili. Možná proto jsou lidé nejlepší vynálezci a jako jediná rasa se starají o nějaký ten technologický pokrok. (Většina měst je poblíž řek a dolů, aby se nemuseli starat o zásoby)
Ale i když lidé žijí takto pohromadě, nechovají se zrovna jako velká milující rodina. Však každý ví, jak to vypadá ve městech.
Lidé mají smlouvy s elfama a s orky o vzájemné snášenlivosti.
Každý člověk nemusí být nábožensky založený, ale i oni mají pár bohů, ve které věří. Téměř v každém městě je chrám nebo aspoň kaple boha Priuma, což je patron a strážce měst. Podle legendy to byl on společně s Weseiou, kdo založili první město na starém kontinentě, když svolali roztroušený lidský národ. Weseia je bohyně pokroku, ona dala lidem inteligenci, která je, podle nich, povyšuje nad ostatní rasy. A také jim dala plány na vybudování nejslavnějšího a největšího města lidské rasy, Priwepolis (Prajvpolis)
Mezi lidmi se málokdy uctívají jiní bohové, ale nebudou koukat divně, když se příslušník jiné rasy zmíní, že oni uctívají někoho jiného.
Priumův největší sok je Oběť, zlý bůh temných rituálů a vražd. Jeho uctívání je zakázáno bez vyjímek. Stoupenci Oběti se scházejí v temných uličkách a kanalizacích měst.


- Pravidlově:
Lidé budou vyléčeni o jeden život více pokud je léčí kněz Priuma nebo Wesei
Lidé mají o jeden bod obratnosti navícElfové:
- Herně:
Elfové jsou vysocí tvorové jemných rysů se špičatýma ušima. Původem pocházejí ze Starého kontinentu stejně jako lidé. Na Nový kontinent přicestovali společni s nimi. Tyto rasy spolu spolupracují již dlouhá desetiletí.
Elfové jsou skvělí spojenci, lidem pomůžou a sami nemají ambice k vládnutí.
Jsou to stvoření silného intelektu, nevěří v žádné bohy a podobný nesmysly. A lidští kněží jim připadají nanejvýš komičtí. Vše co potřebují si dokážou reálně vysvětlit. Fyzikálním nebo i magickým jevem. Když už něco vysvětlit nedokážou, budou se o to aspoň snažit, nikdy elf nedojde k závěru, že někde existuje nějaká síla, která něco dělá sama od sebe. Věří ve vlastní rozhodnutí a sílu.
Na Novém kontinentě žijí elfové převážně v lidských městech jako menšina. Založili i pár vlastních vesnic, ale zas tak moc jich není. Na Starém kontinentě mají elfové velkolepá města v korunách stromů, do kterých nemá přístup nikdo kdo není jejich rasy.
Před příchodem lidí neznali elfové peníze a osobní vlastnictví. Vše patřilo lesu a elfům to bylo jen propůjčováno. Jediné, s čím elfové obchodovali byli vědomosti, což je jeden z mála zvyků, které si elfové přivezli i na Nový kontinent. Sice se naučili obchodovat i s pěnezi a znalosti pro ně mají mnohem větší cenu a mezi vlastní rasou peníze nepoužívají. Ale dnes se najdou elfové, kteří svoje staré zvyky už téměř neznají, hromadí majetek v lidských městech, uctívají lidské bohy a mají se poměrně dobře.
Ve starých elfích společenstvích se nacházel jeden úctihodný, kterému se říkalo archivář, novodobí elfové mu většinou říkají druid. Byl to ten, který promlouval k lesu a dohlížel, aby nebylo plýtváno vědomostmi.
- Pravidlově:
Elfové mají o jeden bod inteligence navíc
Elfové mají do začátku jednu znalost zdarma


Orkové:
- Herně:
Mohutné postavy zelenokožců a jejich karavany putující po Novém kontinentě viděl za život snad každý.
Desítky naložených vozů taženými bizony se jednou za měsíc přesouvají z místa na místo, aby našli nové místo k žití. Podle legend orkové přicházejí z kontinentu, který byl před mnoha lety zničen. Pravdu dnes neví snad ani oni sami, ale za drobný peníz si pro vás klidně nějaký ten příběh vymyslí.
Jak bylo řečeno, orkové jsou rasou poutníků. Jejich karavany většinou čítají něco přes dvacet velkých rodin, kde vždy jen jedna je ta hlavní. Navenek se ale jeví jako jedna velká rodina. Aspoň to se může zdát komukoli, kdo není orkem. Jako každý jiný, mají mezi sebou nenávist a hádky, která se může táhnout několik generací. Často se stává, že si už ani nepamatují, proč vlastně ty svoje sousedy tak nesnášejí. Ale ať by se nenáviděli sebevíc, tak se v rámci rasy málokdy zradí. Je to pro ně otázka přežití.
Orkové jsou rasa se silnou rodinnou tradicí, jejich náboženství je založena na uctívání mrtvých předků. A záleží hlavně na tom, jak moc se předek zasloužil o dobro pro rodinu.
Věří, že když dobrý ork zemře, přejde do jiného světa, kde si bude užívat až do té doby, než ho bude rodina potřebovat. Proto v každé z rodin žije minimálně jeden šaman, který dokáže promlouvat s dušemi mrtvých. Je to u nich velmi úctyhodné a důležité postavení.
Ač se to může zdát podivné, orkové jsou velmi vítanými hosty všude tam, kam se vydají. Jejich karavany přináší s sebou vždy mnoho zábavy. Poutě, představení a oslavy, to doprovází každý příjezd na místo vybrané hlavou první z rodin. Jsou to velmi kreativní stvořen. I s málem dokážou dělat divy jak z pohledu uměleckého, tak z pohledu praktického.
- Pravidlově:
Jedy na ně mají menší vliv, takže pokud by byl ork zraněn jedem, zraní ho o polovinu méně, ochromující jedy mají o polovinu menší trvání atd...
Orkové mají do začátku o jeden bod odolnosti více, jejich rasa je zvyklá na špatné podmínky.


Démoni:
- Herně:
Popsat vzhled démona je velmi těžké, každý z nich totiž může vypadat úplně jinak.
Často jim zůstávajá jen málo z původní podoby. Mívají rohy, pařáty, rudou nebo šedou kůži a mnoho dalšího. Označení démon není zrovna přesné. Nejedná se totiž o pravé démony. Ti žijou ve sférách a jsou to většinou mnohem silnější monstra, která se s těmito stíny nedají ani srovnat. Démoni žijí po celé Tamborii, nejsou totiž vázáni na území. Démon vznikne tak, že pravý démon zneužije nějaké vlastnosti a nakazí svou oběť démonskou esencí. Oběť po nějaké době agónie zmutuje do své nové podoby. Tato proměna někdy ovlivní i psychycký stav oběti. Dnes se ale démoni už rodí i normálním způsobem. Našli se totiž jedinci, kteří nejsou po proměně sterilní.
Démoni nemají žádné uspořádání ani hierarchii. Po rozpadu Lagenského království už nemají ani žádná oficiální místa k životu. V Nelgardu jsou tolerováni, ale žijí jako největší spodina společnosti. Málokdo s nima promluví, pokud na ně nepokřikují urážky.
Démoni nejsou nábožní, ale každý z nich věří a cítí, že ve sférách existují praví démoni. Někteří z nich se jim objevují ve snech a ovlivňují jejich jednání. Mezi démonskou společností se mluví o třech mocných démonech, kteří se zajímají o sféru Tamborie. První a údajně nejmocnější z nich je Baluk, Nositel bolesti. Údajně první, který pronikl do Tamborie a stvořil zde několik prvních démonů. Ale jen k některým z nich promlouvá přímo. Každý posednutý má jakési vědomí o existenci Démona, jehož esencí je nakažen, ale jen málo z nich má přímé spojení se svým stvořitelem. Většinou jen mocní, kteří jsou svým pánům nějak užiteční.
Druhá je démonka (Pravděpodobně samice jejich druhu. Popřípadě jí tak tamborijští démoni označují.). Říká se jí El´Nada, Pokušitelka. Nepromlouvá jen tak k nějakému z démonů, ale kdo si zaslouží její pozornost si toho náležitě cení. Narozdíl od ostatních pravých démonů, ona nepřináší svým poskokům jen bolest a strach, což jsou nejpraktikovanější způsoby, jak si udržet loajalitu. Ona využívá tělesných radovánek a když se začne o někoho zajímat, vyprostí ho z moci kteréhokoli jiného Démona.
Poslední z trojice je Korvag, Znesvětitel. Byl jediný, který se snažil do sféry Tamborie dostat ještě předtím než si pomocí poskoků předpřipravil pole. Už nějaký čas o něm nikdo neslyšel.
- Pravidlově:
Démoni mají o jeden typ atributu navíc, podle toho, čím byli než se z nich stali démoni
Krev démonů je chrání před nákazami a dalšími mutacemi, které nepřichází ze sfér