Únor 2010

Království bez krále - klepy a drby

26. února 2010 v 21:35 | Celadrius |  LARP Tamboria
Tamboria 1.
Lagentské království už dávno není to, co bývalo za života krále. Každému je jasné, že vládnout zemi bez řádného následovníka trůnu není zrovna lehké. A i mimo zemi se ví o skonu krále a o podivuhodném nástupu Lurgona na trůn. Mnoha šlechtickým rodinám se to nelíbilo a i vladařským rodům z cizích zemí to nebylo zrovna po chuti. Všichni totiž doufali, že si na smrti krále urvou kus pro sebe a když se tak nestalo a vše spadlo pod Lurnogovu správu, nebyl spokojen téměř nikdo.
O Lurnogovi se v celém království vypráví mnoho různých příběhů, ve většině z nich se správce neukazuje zrovna v dobrém světle.
Obyčejní a chudí lidé se v království bojí, málokdy si mohou dovolit říci svůj názor nahlas, hlavně pokud by ten názor byl namířen proti správci a vládě říše. Tito lidé většinou zmizí a už je nikdo nikdy nevidí a když už je někdo vyjímečně najde, leží obličejem k zemi a s dýkou v zádech. Sem tam se nakazí "neznámou nemocí", poblednou a záhy rychle zemřou. Hřbitovy a jezera jsou plné nepohodlných osob, kteří už nic nikomu neprozradí.
V hlavním městě Gaar, sídelním městě správce, je tato situace asi nejhorší, Lurnog zde vládne velmi silnou rukou a téměř všechno zde řídí. Lidé se zde i bojí po setmění vycházet ze svých domovů. To je zrovna čas, kdy k sídlu správce skrz celé město přichází zahalená postava v kápi. Nevypadá to, že by se nějak snažila skrývat, přichází vždy přímo po hlavních ulicích, lidé si tuto postavu prohlíží potají z pootevřených okenic. Nedovolí si přijít přímo k postavě a oslovit jí nebo zjišťovat, o koho se jedná, na to se moc bojí.
Pokud by jste se prošli po městě a vyptávali se lidí, kdo je ta podivná postava, která se zde noc co noc prochází po ulicích a podivně si pro sebe mumlá, dostali by jste z každého odvážlivce jinou odpověď.
Pár obchodníků si myslí, že se jedná o vyslance z cizí země, se kterou se správce tajně spojil a hodlá využít tohoto spojení ve válce, která jistě brzy přijde, alespoň jak tito obchodníci tvrdí.
Poslední zbytky tamní církve považují tento výplod za zjevení démonské magie, jemuž Lurnog upsal duši a získává od něj sílu na své temné rituály.
Vůdce městské hlídky prosazuje názor připisující postavě podivnou historii, prý je to vlastně jediný vládce země, prokletý a ztracený syn bývalého vládce a jen skrz správce může ovlivňovat dění v zemi.
Nejméně prosazovaná myšlenka, i když jistě nejkreativnější, patří Lady Bagrest, bordelmama U Rozmarné děvy, ta říká, že se jedná o Lurnogovu tajnou milenku. A právě proto do jejího podniku sám vládce nedochází.
Názory na tuto otázku se sice liší, ale všichni se shodnou na jednom, nikdo přesně neví, co je postava zač.

Pověst o druidu Narikovi

24. února 2010 v 20:44 | Mandaero |  LARP Tamboria
Tamboria 1.
Tam kde se světlo nachází i v nejtěmnější noci, tam kde život proudil v míru a bezstarostně, žil si svůj poklidný život druid Narik. Narik byl druid velmi moudrý a vyučený. Taky aby ne když byl jeho učitelem arcidruid Bvargen. Už od svého vyučení se staral o svůj hvozd. Jeho život tekl klidně bez jakéhokoliv narušení. To se však změnilo, když se poblíž lesa utábořila skupina Orků, kteří se vraceli z bitvi u Lávové hory. Za svítání, když už se chystali odejít je zastavil posel od krále. V pergamenu stálo, že v lese žije kouzelný beran, zvaný Grinom. Jeho rouno je to nejměkčí co se dá na světě najít a pokud naberete do jeho magického rohu vodu ze studny, stává se léčivou. Proto ho král Orků Ghruf-Ngul chtěl dostat. A tak orci začali vypalovat les od kraje aby Grinoma z lesa vyhnali a na pláních ho ulovili. Hned jak to Narik uzřil, poslal na oheň obrovský déšť který trval sedm dní. Všechny toky řek se dvojnásobně zvětšily a uplně vyplavily celý orčí tábor. Avšak naléhání Ghruf-Ngula donutilo vojáky zůstat. Orci deště přečkali na nedalekém popravčím vrchu a po ustání dešťů se do lesa vrátili. Avšak místo vypalování začali prolézat celý les a zabíjet vše co se jim připletlo do cesty, čisté jezírka měnili v blátité tůně a to vše jen proto aby našli Grinoma. Narik se tedy rozhodl udělat rituál, na který i velezkušený druid za normálních okolností potřebuje týdny. Rozhodl se udělat rituál očištění. Začal shromažďovat volně působící energii celého lesa do jeho vzácného amuletu. Vynaložil na to téměř veškeré své síly, aby rituál urychlil. Za pět dní měl už konečně veškerou energii shromážděnou v amuletu. A tak se vydal najít všechny ty orky, jež drancovali jeho les, aby s nimi udělal to co si zasloužili. Když je všechny našel, snažil se je vyhnat po dobrém, však známe orčí arogantnost a neústupnost. Orkové odmítli a obestoupili druida. Ten neváhal a amulet použil. Celý les v tu chvíli zaplavilo oslepující zářivě bílé světlo. To trvalo celé tři dny, než opadlo. Nikdo se tam od té doby neodvážil vkročit. Snad jen pár zvědů tam obě království vyslali, ale zvědové se již nikdy nevrátili. Panuje spousta názorů o tom co se s druidem stalo. Mezi lidmi je nejrozšířenější ten, že ani mocný Narik se energii nedokázal ubránit a všichni, kteří se v tu chvíli v lese pohybovali zkameněli. Jiní říkají že Narik přežil ale velmi vysílený, Orky energie proměnila v různé stvůry, které byly zaklety do lesa na věky jako jeho opatrovatele. A třetí skupina lidí si myslí, že Narik Orky pomocí energie oslepil a ti ještě dnes v lese bloudí. Bůh ví jaký z názorů je pravdivý, ale jedno je jisté. Druid Narik zůstane v našich srdcích jako symbol obětavosti a mírumilovnosti.

Kronika Tamborie- část první objevení kontinentu

23. února 2010 v 21:57 | Tanriel-kronikář |  LARP Tamboria
Pro všechny Tamborie.
Je tomu již mnoho let kdy Tamborie byla ještě pustým kontinentem zahaleným tajemstvím a pověrami. První kdo se sem odvážili vypravit byli lidé. Poté co začali ztrácet početní převahu na Starém kontinentě, začali se zde objevovat náznaky diskriminace a nenáviděnosti vůči nim. Ti moudřejší se vyhnuli konfliktům a odvážili se k průzkumům Tamborie.
To co tam nalezli, dokázalo zcela přehlušit počínající spory mezi rasami na Starém kontinentě. Byli to pozůstatky starých lidských a elfských obyvatel a mnoho jejich magických předmětů. Na nově osídleném kontinentě Tamborii, pojmenovaném po prvním z vůdců Tambenovi, tak získali převahu a byl to také původní cíl, který tato výprava měla.
Na tamborii se postupem času začali stahovat i zástupci jiných ras. První z nich se na Tamborii začali přemisťovat elfové, hned poté co se doslechli o stopách jejich dávných mocných předků. Tak se na Nový kontinent, jak se také Tamborie od těch dob nazývá, postupně dostali všechny rasy, včetně orků, kteří se vzdali svých plánů o nadvládě na Starém kontinentě a vydali se na cestu po stopách mocných předmětů.
Do dnešní doby je tamborie osídlením rovná Starému kontinentu. Rozlohou je ale dvakrát tak větší a více než třetina kontinentu stále skrývá svá tajemství. Ačkoli honba za magickými předměty už z části opadla, pořád jsou vysílány výpravy do neprozkoumaných a odlehlých částí kontinentu, někdy i podporované samotnými královstvími ze Starého kontinentu, které jsou schopny tu svádět boje nejen s místími tvory, ale i mezi sebou. Hlavní touhou je hlavně vidina mocných magických předmětů po prastarých rodech původních obyvatel a moc která s nimi má být spojená.

Tanriel kronikář Tamborie

O co jde...

19. února 2010 v 21:04 | Orgon Valencius II. + aktualizace Mandaero |  Obecně
Takže napíšu něco úvodem. Jsme skupina larpových a RPG nadšenců z Karlovarského kraje. Hrozně rádi bychom hráli LARP, ale jak je v larpové obci známo, v Karlovarském kraji se nic moc nehraje. Proto chceme tohle aspon trochu rozšířit a zároven tím dát možnost lidem, kteří jsou z tohoto kraje a zároveň by chtěli LARP zkusit. Vznikli jsme někdy kolem ledna 2010, i když jako lidi se známe už vcelku dlouhou dobu. Máme za sebou už i naší prvotní akci pojmenovanou Tamborie 2010, která bude příští rok pokračovat svým druhým dílem. A kde nás můžete potkat? Spolupracujeme s první karlovarskou LARPovou skupinou, která se nazývá Fanatici. Takže na všech jejích akcích. A hlavně každý pátek pod Chebským mostem na pravidelných trénincích Fanatiků, kde se skoro pokaždé někdo z našich řad vyskytuje také. Tak to je pro začátek snad vše. Tak hodně LARPu přeje KVlarp