Rasy Tamborie

11. července 2011 v 12:05 | Celadrius |  LARP Tamboria
Ve světě Tamborce žije obrovské množství ras. Vůbec nikdo nezná všechny natož aby věděl, kolik jich je. Popsány jsou zde jen rasy, které se hojně vyskytují na území hry, na Novém kontinentě.
hráči by neměli mít možnost hrát za jiné rasy. Ale během hry mohou klidně další potkat.

Lidé:
- Herně:
Vzhledem a jménem obyčejný tamborijský člověk připomíná kohokoli z nás, tudíž není důvod, proč je nějak dlouze popisovat.
Není známo, zda se tato rasa vyskytuje na celé Tamborii, ale na Starém i Novém kontinentě je to jedna z dominantních ras. Jsou schopni se učit téměř cokoli a mají k tomu i mnoho příležitostí.
Lidé se často a rádi sdružují do velkých měst, jelikož to bývají společenská stvoření. Ale nalezneme i mnoho lidských vesnic, nějak se území kolonizovat musí.
Lidé málokdy žijí ve společenstvích, kde nezastupují většinu, ale i to se může stát.
Většina lidí na Tamborii přemýšlí jen o tom, jak by se vyhnuli těžké práci nebo jak by si jí co nejvíce usnadnili. Možná proto jsou lidé nejlepší vynálezci a jako jediná rasa se starají o nějaký ten technologický pokrok. (Většina měst je poblíž řek a dolů, aby se nemuseli starat o zásoby)
Ale i když lidé žijí takto pohromadě, nechovají se zrovna jako velká milující rodina. Však každý ví, jak to vypadá ve městech.
Lidé mají smlouvy s elfama a s orky o vzájemné snášenlivosti.
Každý člověk nemusí být nábožensky založený, ale i oni mají pár bohů, ve které věří. Téměř v každém městě je chrám nebo aspoň kaple boha Priuma, což je patron a strážce měst. Podle legendy to byl on společně s Weseiou, kdo založili první město na starém kontinentě, když svolali roztroušený lidský národ. Weseia je bohyně pokroku, ona dala lidem inteligenci, která je, podle nich, povyšuje nad ostatní rasy. A také jim dala plány na vybudování nejslavnějšího a největšího města lidské rasy, Priwepolis (Prajvpolis)
Mezi lidmi se málokdy uctívají jiní bohové, ale nebudou koukat divně, když se příslušník jiné rasy zmíní, že oni uctívají někoho jiného.
Priumův největší sok je Oběť, zlý bůh temných rituálů a vražd. Jeho uctívání je zakázáno bez vyjímek. Stoupenci Oběti se scházejí v temných uličkách a kanalizacích měst.


- Pravidlově:
Lidé budou vyléčeni o jeden život více pokud je léčí kněz Priuma nebo Wesei
Lidé mají o jeden bod obratnosti navícElfové:
- Herně:
Elfové jsou vysocí tvorové jemných rysů se špičatýma ušima. Původem pocházejí ze Starého kontinentu stejně jako lidé. Na Nový kontinent přicestovali společni s nimi. Tyto rasy spolu spolupracují již dlouhá desetiletí.
Elfové jsou skvělí spojenci, lidem pomůžou a sami nemají ambice k vládnutí.
Jsou to stvoření silného intelektu, nevěří v žádné bohy a podobný nesmysly. A lidští kněží jim připadají nanejvýš komičtí. Vše co potřebují si dokážou reálně vysvětlit. Fyzikálním nebo i magickým jevem. Když už něco vysvětlit nedokážou, budou se o to aspoň snažit, nikdy elf nedojde k závěru, že někde existuje nějaká síla, která něco dělá sama od sebe. Věří ve vlastní rozhodnutí a sílu.
Na Novém kontinentě žijí elfové převážně v lidských městech jako menšina. Založili i pár vlastních vesnic, ale zas tak moc jich není. Na Starém kontinentě mají elfové velkolepá města v korunách stromů, do kterých nemá přístup nikdo kdo není jejich rasy.
Před příchodem lidí neznali elfové peníze a osobní vlastnictví. Vše patřilo lesu a elfům to bylo jen propůjčováno. Jediné, s čím elfové obchodovali byli vědomosti, což je jeden z mála zvyků, které si elfové přivezli i na Nový kontinent. Sice se naučili obchodovat i s pěnezi a znalosti pro ně mají mnohem větší cenu a mezi vlastní rasou peníze nepoužívají. Ale dnes se najdou elfové, kteří svoje staré zvyky už téměř neznají, hromadí majetek v lidských městech, uctívají lidské bohy a mají se poměrně dobře.
Ve starých elfích společenstvích se nacházel jeden úctihodný, kterému se říkalo archivář, novodobí elfové mu většinou říkají druid. Byl to ten, který promlouval k lesu a dohlížel, aby nebylo plýtváno vědomostmi.
- Pravidlově:
Elfové mají o jeden bod inteligence navíc
Elfové mají do začátku jednu znalost zdarma


Orkové:
- Herně:
Mohutné postavy zelenokožců a jejich karavany putující po Novém kontinentě viděl za život snad každý.
Desítky naložených vozů taženými bizony se jednou za měsíc přesouvají z místa na místo, aby našli nové místo k žití. Podle legend orkové přicházejí z kontinentu, který byl před mnoha lety zničen. Pravdu dnes neví snad ani oni sami, ale za drobný peníz si pro vás klidně nějaký ten příběh vymyslí.
Jak bylo řečeno, orkové jsou rasou poutníků. Jejich karavany většinou čítají něco přes dvacet velkých rodin, kde vždy jen jedna je ta hlavní. Navenek se ale jeví jako jedna velká rodina. Aspoň to se může zdát komukoli, kdo není orkem. Jako každý jiný, mají mezi sebou nenávist a hádky, která se může táhnout několik generací. Často se stává, že si už ani nepamatují, proč vlastně ty svoje sousedy tak nesnášejí. Ale ať by se nenáviděli sebevíc, tak se v rámci rasy málokdy zradí. Je to pro ně otázka přežití.
Orkové jsou rasa se silnou rodinnou tradicí, jejich náboženství je založena na uctívání mrtvých předků. A záleží hlavně na tom, jak moc se předek zasloužil o dobro pro rodinu.
Věří, že když dobrý ork zemře, přejde do jiného světa, kde si bude užívat až do té doby, než ho bude rodina potřebovat. Proto v každé z rodin žije minimálně jeden šaman, který dokáže promlouvat s dušemi mrtvých. Je to u nich velmi úctyhodné a důležité postavení.
Ač se to může zdát podivné, orkové jsou velmi vítanými hosty všude tam, kam se vydají. Jejich karavany přináší s sebou vždy mnoho zábavy. Poutě, představení a oslavy, to doprovází každý příjezd na místo vybrané hlavou první z rodin. Jsou to velmi kreativní stvořen. I s málem dokážou dělat divy jak z pohledu uměleckého, tak z pohledu praktického.
- Pravidlově:
Jedy na ně mají menší vliv, takže pokud by byl ork zraněn jedem, zraní ho o polovinu méně, ochromující jedy mají o polovinu menší trvání atd...
Orkové mají do začátku o jeden bod odolnosti více, jejich rasa je zvyklá na špatné podmínky.


Démoni:
- Herně:
Popsat vzhled démona je velmi těžké, každý z nich totiž může vypadat úplně jinak.
Často jim zůstávajá jen málo z původní podoby. Mívají rohy, pařáty, rudou nebo šedou kůži a mnoho dalšího. Označení démon není zrovna přesné. Nejedná se totiž o pravé démony. Ti žijou ve sférách a jsou to většinou mnohem silnější monstra, která se s těmito stíny nedají ani srovnat. Démoni žijí po celé Tamborii, nejsou totiž vázáni na území. Démon vznikne tak, že pravý démon zneužije nějaké vlastnosti a nakazí svou oběť démonskou esencí. Oběť po nějaké době agónie zmutuje do své nové podoby. Tato proměna někdy ovlivní i psychycký stav oběti. Dnes se ale démoni už rodí i normálním způsobem. Našli se totiž jedinci, kteří nejsou po proměně sterilní.
Démoni nemají žádné uspořádání ani hierarchii. Po rozpadu Lagenského království už nemají ani žádná oficiální místa k životu. V Nelgardu jsou tolerováni, ale žijí jako největší spodina společnosti. Málokdo s nima promluví, pokud na ně nepokřikují urážky.
Démoni nejsou nábožní, ale každý z nich věří a cítí, že ve sférách existují praví démoni. Někteří z nich se jim objevují ve snech a ovlivňují jejich jednání. Mezi démonskou společností se mluví o třech mocných démonech, kteří se zajímají o sféru Tamborie. První a údajně nejmocnější z nich je Baluk, Nositel bolesti. Údajně první, který pronikl do Tamborie a stvořil zde několik prvních démonů. Ale jen k některým z nich promlouvá přímo. Každý posednutý má jakési vědomí o existenci Démona, jehož esencí je nakažen, ale jen málo z nich má přímé spojení se svým stvořitelem. Většinou jen mocní, kteří jsou svým pánům nějak užiteční.
Druhá je démonka (Pravděpodobně samice jejich druhu. Popřípadě jí tak tamborijští démoni označují.). Říká se jí El´Nada, Pokušitelka. Nepromlouvá jen tak k nějakému z démonů, ale kdo si zaslouží její pozornost si toho náležitě cení. Narozdíl od ostatních pravých démonů, ona nepřináší svým poskokům jen bolest a strach, což jsou nejpraktikovanější způsoby, jak si udržet loajalitu. Ona využívá tělesných radovánek a když se začne o někoho zajímat, vyprostí ho z moci kteréhokoli jiného Démona.
Poslední z trojice je Korvag, Znesvětitel. Byl jediný, který se snažil do sféry Tamborie dostat ještě předtím než si pomocí poskoků předpřipravil pole. Už nějaký čas o něm nikdo neslyšel.
- Pravidlově:
Démoni mají o jeden typ atributu navíc, podle toho, čím byli než se z nich stali démoni
Krev démonů je chrání před nákazami a dalšími mutacemi, které nepřichází ze sfér
 

Přechod

3. června 2011 v 23:17 | Mandaero
Tak máme pro vás skvělou novinku sice s drobným zpožděním ale přece. Už i ta malá hrstka posledních 2 lidí, tedy já a Orgon sme přešli pod Fanatiky. Jednak to ulehčí přihlašování na akce, druhak to určitě pomůže akcím jak jejich tak našim a třeťak to semkne další hráče v Karlovarském kraji. Další novinkou jest, že se v našem kraji objevila další aktivní skupina nesoucí honosný název Kledba Dobrého Draka tedy zkratka KDD. Nebojte však, sem budou stále přicházet nějaké ty novinky i když do časů budoucích se přesune Tamboria přímo na stránky fanatiků. Musím také upozornit na konání 1. ročníku larpu Lothlorien z dílny KDD kam se chystá velká část karlovarských hráčů a vypadá to moc slibně.

Budu se na vás těšit na nějaké akci, Mandaero.

Registrace - životopis

3. června 2011 v 0:17 | Mandaero
Registrace je oficiálně ohlášena právě teď, datum akce se, doufám už naposled, ustanovilo na 15.-16.července. Prosím o poslání přihlášky nejdéle do 10. července. Do přihlášky uveďtě věk, skupinu (pokud v žádné nejste tak toto vynechejte) a jestli jedete na oba dny nebo jen na jeden z nich (upřesnit jaký) a životopis, ke kterému se vyjádřím níže.

Každá postava začíná úplně stejně a až na místě dostane přidělené herní předměty a nějaké dokumenty podle životopisu. Životopis by měl obsahovat jméno postavy, odkud postava pochází, jaké rasy je, fyzické propozice (talent na něco/nešika na něco), psychické propozice (povaha), co postava v kraji pohledává a cíle postavy, které si chce ve hře splnit.
Schopnosti budou letos dělané tak, že každá schopnost bude udělána na kartičku a ty se hráčům budou dávat až na místě. Schopnosti přidělíme s ohledem na životopis, rasu a psychické propozice.

Příklad přihlášky:
Věk: 23
Skupina: Fanatici
Účast: Jeden den - 15. pátek

Životopis: Jméno postavy: Ferdinand Gastronomus
Rasa: Člověk
Původ postavy: Postava přichází z hlavního města tamborie Gardionu, kde žila dlouhých 20 let. Putovala napříč celým kontinentem s karavanou orků, ke které se připojil se svými přáteli.
Se svými přáteli se vyžívali v míchání všmožných lektvarů, neboť jeho přátelé studovali na universální akademii bratrů Gawanů. Díky tomu si i do dnes pamatuju základy chemie a ještě by dokázal i nějaký ten lektvar rozpoznat popřípadě namíchat. Od orků se velmi dobře naučil vydržet o hladu i dlouhé týdny. V hlavním městě kde bydlel prodával na trhu všemožné tesařské práce svého otce a to ho vyškolilo v oboru smlouvání. Nikdy se však nesetkal s pořádnou řekou a tak neumí plavat jako značná část nové generace která hnila jen ve městě. A ani v boji není nijak zvlášt vytříben, taky kde by to vzal, když otec je tesař, matka švadlena a město celou dobu jeho života bylo v bezpečí. Ferdinand má skvělý humor a bohužel i velký mluvka což často leze na nervy. Nesnáší jakou koliv křivdu vůči své osobě a ještě více, když ho někdo ošidí v obchodování. V životě si vystačí s málem a je velmi nenáročný. Občas na něj příjde jeho klasická náladovost a to s ním pak naopak není vůbec žádná řeč. Do kraje přichází za svým bratrem který sem přijel za prací a údajně zde má žít i se svou novou rodinou.
Cíle: Najít bratra; usadit se zde i se svými přáteli; poznat dosud nepoznané.

Tak takhle nějak by to mohlo vypadat. Registrace tedy posílejte na emailovou schránku Tamboria@seznam.cz
 


Popis světa

17. května 2011 v 23:58 | Mandaero |  LARP Tamboria
Zatím než dodáme mapu dávám popis světa. Svět na kterém se žije se skládá z několika rozsáhlých ostrovů. Na severu jest Starý kontinent. Jeho klima je srovnatelné s mírným pásem. Na jiho-východ od něj se nachází nový kontinent, který je také znám pod názvem Tamboria (Zde se odehrává náš LARP). Jeho klima přechází z tropické přes mírné až po subpolární. Na jiho-západ od Starého kontinentu leží souostroví Ostrovy času. Jeho klima je tropické. Úplně na jihu od Ostrovů času je malý ostrov Ostrov jihu. Zdejší klima je Polární.

Tady to je pro hrubou orientaci, brzy dodám mapu + popis světa a ras.

O svítičce, aneb pouť po obloze.

17. května 2011 v 23:53 | Mandaero |  LARP Tamboria
O svítičce, aneb pouť po obloze.
Tak, po dlouhé době sem opět přidávám jeden z herních textů. Tentokrát se zabývá herním pojetím času a některých herních jevů ve světě.

Svítička, neboli to velké svítící na obloze. Nikomu se zatím nedokázalo přijít na to, co to vlastně je. Zavedené označení pro tohle cosi je Svítička, které je odvozeno od jejího zezření, neboli světla které vydává. Jak už všichni ví, země je placatá a nikdo nikdy neviděl co se děje se svítičkou když zapadne za obzor oceánu Dálných vod na severu. Svítička putuje z jihu na sever, ale né přímo. Její cesta je zaznamenána jakožto půlkruh vedoucí přímo z jihu, přes nový kontinent (Tamborii) až na sever.
Jedna pouť svítičky je vyměřen na rovných 200 let, v našem kalendáři je tato doba označována také jako 1 věk. Po uplynutí 1 věku se roky počítají opět od nuly. Přičemž jeden rok trvá 356 dní a jeden den má 24 hodin. Z 24 hodinového úseku připadá 16 hodin na světlo a 8 hodin na tmu. Vždy po každých 16 hodinách zhasne a po následujících 8 se opět rozsvítí bez jediného náznaku jejího ochabnutí.
Při přechodu mezi věky nastává roční takzvaný ''Rok přechodu''. Po dobu Roku přechodu není svítička nikde k vidění a ve všech koutech světa je tma. Avšak je jedno místo kde není tma celý rok. Jsou to ostrovy času. Zde je naopak světlo po dobu celého tohoto roku. Nikomu se nepodařilo vypátrat proč to tak je, ale hold je to tak dáno a zdejší obyvatelstvo si na to už zvyklo.
Zapsání data tedy vypadá takto: X.den Y.roku Z.věku.
Hodiny se nikdy nezapisují, jelikož je to v historických zápisech zanedbatelné množství času. A co se často plete je Rok přestupu, ten je psán jako X.den 0.roku Z.věku.

Doufám že vám to trochu pomůže v orientaci ve světě. Co nejdřívě dodáme mapu herního světa, k lepší orientaci.

Kostým

29. prosince 2010 v 12:36 | Orgon |  LARP Tamboria
Takže trošku něco ke kostýmu. Na Tamborii pojedou jak začátečníci, tak zkušení larpaři. Nechci z toho dělat bůhvíjakou kostýmovku, kde jsou kostěný knoflíky na tunice základem. Ale kostým by měl Rád bych, kdyby tam aspoň jednoduché kostýmy byly. Stačí tunika a suknice nebo kalhoty. Je to jednoduché na výrobu a dojem to nedělá vůbec špatný. Ti, kdož víte, že byste mohli přijít v nějakém epickém kostýmu, přijďte v něm. Ostatní se tak můžou inspirovat a vy tím celkově pozvednete úroveň hraní ;-) A taky myslete na variantu špatného počasí, to znamená zima. Abyste si pod to mohi vzít třeba mikinu. Nebo, jak to dělají fajnšmekři, vytvořit si kostýmy dva, jeden na teplé počasí a jeden do zimy. Tak a ještě poslední věc k tomuhle, ke kostýmu na vás apeluju, abyste si vzali pevnou obuv. Nejlepší jsou na to asi klasický kanady. Pokud si říkáte, že vám to zkazí celý kostým, tak stačí přes kanady dát onuce nebo nějaké naholeníky, běžně to tak děláme i my. To už by ale bylo opravdu všechno, těším se na vaše výtvory. Orgon

Nejsilnější moment z DnD

29. prosince 2010 v 11:59 | Mandaero |  DnD
A tady je i nějaká ta anketka pro družinu. O:-)

XP

29. prosince 2010 v 11:42 | Mandaero |  DnD
Sem budu přepisovat XP z facu a přidám k tomu i pořadí hráčů, jak si vedli na sezeních.

1. zapsaný

1.Michal 1630 XP 
2.Tom 1550 XP
3.Honza 1500 XP
4.Zdeněk 1470 XP (DEAD)
5.Štěpán 790 X
6.Marek 0 XP <nebyl>
7.Chlup 0 XP <nebyl>

2. zapsaný

1.Chlup 730 XP (3730 XP)
2.Zdeněk 515 XP (3515 XP)
3.Honza 470 XP (4970 XP)
4.Štěpán 415 XP (4205 XP)
5.Michal 0 XP (4630 XP) <nebyl>
6.Tom 0 XP (4550 XP) <nebyl>
7.Marek 0 XP (3000 XP) <nebyl>

3. zapsaný

1.Štěpán 1300 XP (5505 XP)
2.Honza 1200 XP (6170 XP)
3.Marek 1100 XP (4100 XP)
4.Tom 330 XP (4880 XP)
5.Zdeněk 0 XP (3100 XP) (DEAD)
6.Chlup 0 XP (3730 XP) <nebyl>
7.Michal 0 XP (4630 XP)  <nebyl>

4. zapsaný

1.Chlup 1070 XP (4800 XP)
1.Michal 1070 XP (5700 XP)
3.Zdeněk 920 XP (4020 XP)
4.Štěpán 705 XP (6205 XP)
5.Marek 205 XP (4305 XP)
6.Honza 0 XP (6170) <nebyl>
7.Tom 0 XP (4880) <nebyl>

5. zapsaný

1.Štěpán 1230 XP (7440 XP)
2.Michal 1200 XP (6900 XP)
3.Tom 1175 XP (6055 XP)
4.Chlup 1115 XP (5895 XP)
5.Honza 0 XP (6170 XP) <nebyl>
6.Marek 0 XP (4305 XP) <nebyl>
7.Zdeněk 0 XP (4020 XP) <nebyl>

Pořadí po 5. zapsání.

1.Štěpán 7440 XP
2.Michal 6900 XP
3.Honza 6170 XP
4.Tom 6055 XP
5.Chlup 5895 XP
6.Marek 4305 XP
7.Zdeněk 4020 XP

6. zapsaný

1. Tom 575 XP (6630 XP)
2. Chlup 550 XP (6445 XP)
3. Marek 400 XP (4705 XP)
4. Zdeněk 375 XP (4395 XP)
5. Michal 350 XP (7250 XP)
6. Štěpán 60 XP (7500 XP)
7. Honza 0 XP (6170 XP) <nebyl>

7. zapsaný

1.Štěpán 1000 XP (8500 XP)
1.Michal 1000 XP (8250 XP)
1.Tom 1000 XP (7630 XP)
1.Honza 1000 XP (7170 XP)
5.Chlup 0 XP (6445 XP) <nebyl>
6.Marek 0 XP (4705 XP) <nebyl>
7.Zdeněk 0 XP (4395 XP) <nebyl>

8. zapsaný

1.Chlup 1400 XP (7845 XP)
2.Štěpán 1350 XP (9850 XP)
2.Tom 1350 XP (8980 XP)
4.Michal 0 XP (6000 XP) (DEAD)
5.Honza 0 XP (7170 XP) <nebyl>
6.Marek 0 XP (4705 XP) <nebyl>
7.Zdeněk 0 XP (4395 XP) <nebyl>

Úvod

28. prosince 2010 v 23:41 | Mandaero |  DnD
Tak protože se samozřejmě nezajímáme jenom o LARP a máme i spoustu jiných aktivit, mezi kterými poslední dobou i převládá hraní DnD, rozhodl jsem se sem psát rozdělení XP a hlavně pokusím dojednat s Celadriem souhr po každé hře, aby byli i chybějící v obraze.

Fanatická jednodenka: Boj o sud.

28. prosince 2010 v 23:05 | Mandaero |  Cestování, výjezdy a srazy
Tak dnes se dva z nás zůčastnili další jednodenky z dílny Fanatiků a musím konstatovat že to bylo náramně vydařené. Utkali se dvě trpasličí strany o vlastnictví královského pivovaru který zůstal jako jediná věc neodkázána. Ale raději si přečtěte sami jak to bylo. Obě strany se mastně byly, aby dokázali získat ty správé suroviny na hostinu. Já jakožto kněz boha zvaného Pivo, jsem vše pozoroval z povzdálí, tak jsem měl skvělý přehled co se kde děje. Hned na začátku sem přijal pod svůj patronát vesnici rudého kníru, který začal uctívat náboženství piva. Postupem času se vesnice dočkala i úžasné pivní svatyně která dominovala už z povzdálí. Klan rudého kníru se už od začátku dostal do vedení v počtu surovin, díky dvoum výhrám v kláních o ležák z místního pivovaru. A část receptu velice napomohl k zisku potřebných jídel. Někteří trpaslíci tím málem zaplatili svými vousi, například při lovu raků, ale vše dopadlo nakonec dobře. Závěrečné vyhodnocení jasně vyhrála strana rudého kníru, avšak co to? Zjevil se duch krále a pivovar odkázal jakési své straně, takže rozpor mohl v klidu pokračovat dále...

Hodnocení: 1

+ Z původní bitvy se nakonec stal spíše LARP, ale bojů bylo taky dost. Takže si na své přišli jak bojově založené, tak i nebojové postavy.
+ Hojný počet hráčů. Tolik sem opravdu nečekal.
+ Otevřený konec který dává možnost k lehkému navázání děje na příští díl.
+ Kopa legrace při hraní.

- Černý pes cizýho původu který rozdupadl oltář.

Shrnutí: Tento akce stála rozhodně za to a ani příští si určitě nenechám ujít.

Kam dál